JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Sekretesspolicy

Välkommen till Green Planks hemsida

Vi välkomnar besöket och vill tacka dig för ditt intresse i vårt företag, produkter och allt vår hemsida erbjuder. Det är viktigt för oss att vi skyddar din privata information när du besöker hemsidan. Därför vill vi att du läser igenom följande information.

Vi har full förståelse för att du vill ta reda på hur information om dig används och delas med andra och vi uppskattar ditt förtroende för oss. Vi kommer att vara försiktiga med din information och använda den på ett förståndigt sätt. Vår Sekretesspolicy beskriver vilken information vi samlar in när du går in på Green Planks hemsida. Genom att gå in på och använda sidan bekräftar du att du har läst och förstått den här Sekretesspolicyn och att du accepterar och ger ditt bifall till de metoder som beskrivs i Sekretesspolicyn.

Ändringar till Sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra sekretessmetoder vid behov p.g.a. förändringar i relevanta och tillämpliga juridiska eller regelmässiga krav, våra affärsmetoder eller i vår strävan att uppfylla dina krav på ett bättre sätt. Meddelande om sådana ändringar i våra sekretessmetoder ges på det sätt som beskrivs i den reviderade Sekretesspolicyn som sätts upp här.

Anonym datainsamling

Du kan besöka Green Planks hemsida utan att berätta för oss vem du är. Vi får endast reda på namnet på din Internet-leverantör, vilken webbplats du besökte oss genom och sidorna som du går till på vår sida. Den här informationen analyseras i statistiska syften, men du som användare förblir anonym under processen.

Insamling och bearbetning av personlig information

Ingen personlig information om dig samlas in, såvida du själv inte tillhandahåller den om du t.ex. deltar i en enkät eller registrerar dig för personifierade tjänster. Green Plank kan samla in information i samband med hur du använder sidan. Exempelvis kanske vi bevarar innehållet i, och metadata med avseende på, eventuell korrespondens mellan dig och oss eller våra representanter, oavsett vilken kommunikationsmetod som användes. Den här informationen hjälper oss att förbättra sidan och produkterna, materialen och möjligheterna och de tjänster som finns eller som beskrivs på sidan, samt att svara mer effektivt på aktuella och framtida förfrågningar.

De webbservrar som används för att driva Green Planks hemsida kan samla upp viss information om dig, samt vilken utrustning och vilka kommunikationsmetoder du använder för att gå ut på Internet och på sidan. Såvida den här informationen inte kombineras med andra informationkällor identifierar den inte dig. Informationen avslöjar saker som t.ex. vilken IP-adress (Internet Protocol) som tilldelats din dator, specifika sidor som du besökt på hemsidan eller alldeles innan du besökte hemsidan, och under hur lång tid du besökte hemsidan. De syften som informationen samlas in och används för inkluderar att möjliggöra hemsidans distribution och systemadministration, generera sammanställd oidentifierbar statistisk information och att förbättra innehåll och leverans av innehåll med avseende på hemsidan och de funktioner, material, lediga platser och tjänster som vi beskriver eller gör tillgängliga på platsen.

Vi kan även använda "cookies" (små textfiler som sparas på din dator) för att kunna följa och skräddarsy din användning av hemsidan. Cookies sparar och behåller information som hjälper oss att känna igen dig när du återvänder till sidan efter ett föregående besök. De populäraste webbläsarna går att konfigurera så att de inte accepterar cookies. Men om du ställer in webbläsaren på att inte acceptera cookies förhindras du från att använda hemsidan fullt ut, samt de material, produkter och tjänster som Green Plank gör tillgängliga på webbplatsen.

Användning och avslöjande av personlig information

All personlig information som samlas in på Green Planks hemsida kommer endast att användas för att behandla dina förfrågningar, såvida inte du går med på att den används under andra förhållanden. Green Plank säljer inte din information. För att se till att du får bästa möjliga service kan vi vidarebefordra din information till auktoriserade säljrepresentanter och distributörer för Green Plank för att göra en uppföljning. Förutom de användningar som nämns eller beskrivs ovan kan vi använda informationen som vi samlar in från eller om dig till att förbättra innehållet, funktionerna, materialet och möjligheterna som vi tillhandahåller på hemsidan, för att meddela dig om eventuella ändringar till hemsidan eller nya möjligheter som tillhandahålls på hemsidan, för att utvärdera dina behov och skräddarsy innehållet på sidan som levereras till dig enligt dessa behov, för att skicka reklammaterial till dig som du har efterfrågat, och i Green Planks andra legitima och lagliga affärssyften.

Skydd av information

Green Plank vidtar åtgärder för att skydda information som överförs via eller förvaras på vår hemsida. Inget system är dock ogenomträngligt. Vi kan inte garantera att information som användare av hemsidan tillhandahåller är helt skyddad.

Länkade sidor

För att förenkla det för våra kunder länkar en del hyperlänkar som finns på sidan till andra sidor som vi inte har någon kontroll över. Vi är inte ansvariga för, och den här Sektretesspolicyn gäller inte för, dessa sidors sekretessmetoder. Vi uppmuntrar er till att leta upp och läsa Sekretesspolicyn på varje hemsida som du besöker. Dessutom, om du startar en transaktion på en hemsida som vår hemsida länkar till, även om du kom till den sidan genom vår sida, hamnar informationen som du skickar för att fullfölja transaktionen under reglerna för den Sekretesspolicy som ägaren till den länkade sidan använder. Du ska läsa deras sekretesspolicy för att förstå hur de använder och skyddar den personliga information som de samlar in om dig.

BEKRÄFTELSE

DU BEKRÄFTAR ATT DU HAR LÄST, FÖRSTÅTT OCH GÅR MED PÅ DE SEKRETESSMETODER SOM BESKRIVS I DEN HÄR SEKRETESSPOLICYN OCH GÅR MED PÅ ATT BINDA DIG VID DE ANVÄNDARVILLKOR SOM HÄNVISAS TILL HÄR I. Green Plank förbehåller sig rätten att ändra denna policy när som helst.