Trall, fasad och staket i träkomposit

miljövänlig, med lågt underhåll

Garantivillkor – Green Plank MARINE massiva komposittrall (PRODUKTEN)Green Plank AB (LEVERANTÖR) lämnar 5-års full garanti med 10-års kompletterande garanti på PRODUKTEN enligt nedanstående villkor. Garantitiden räknas från inköpsdatum som skall styrkas med kvitto från inköpsstället.

Garantin gäller endast inom Sverige och Norge under förutsättning av normal användning och att PRODUKTEN monterats och skötts på ändamålsenligt sätt enligt LEVERANTÖRs skriftliga monterings- och skötselanvisningar som följer produkten. Garantin gäller för enfamiljshusägare i en period av 15 år och innefattar garanti mot materialfel vid tillverkning, röta, sprickbildning men inte mekaniska skador, kulörförändringar samt fläckar från oljor, vin, färg, sav från träd, etc.
Regelverket ska vara monterat med rätt avstånd, ska tillåta fall för vattenavrinning samt utrymme ska finnas för PRODUKTEN att röra sig både i sidled och längdled.

Garanti tillämpar inte i följande fall:

 1. - Force Major (såsom översvämning, extrem påverkan av väderförhållanden såsom jordbävningar, blixtnedslag etc)
 2. - Onormal miljöpåverkan (luftföroreningar, mögel, mjöldagg, vatten, alger, etc).

 3. - Kraftig nedsmutsning (såsom kraftig nedsmutsning, fett eller olja).

 4. - Normal väderpåverkan (solljus, väder eller atmosfäriska påverkan på produkten som innebär normal gradvis blekning, uppkomna fläckar på grund av smuts eller regnvatten/dagg).
 5. 
- Felaktig transport, hantering, eller lagerhållningar av produkten och därigenom uppkommen skada av köparen eller tredje part.
 6. - Rörelse, sättningar eller kollaps av underkonstruktionen, tryckskador samt slag. 
 7. - Om produkten inte använts för ändamålsenligt avseende eller om produkten utsatts för onormalt slitage. 
 8. - Om produkten inte skötts eller monterats enligt gällande monterings- och skötselanvisningar.
 9. - Om fall inte finns för vattenavrinning på regelverket enligt monteringsanvisning.

Om defekter upptäckas inom garantiperioden skall köparen meddela LEVERANTÖR skriftligen omgående med en beskrivning av skada med bilder samt kopia på originalkvitto till följande adress:
Green Plank AB

Att: Kundtjänst

Sadelgatan 9

213 77 MALMÖ

Sverige 

I de fall LEVERANTÖR godkänner reklamationen kommer köparen ersättas med ny produkt men med avskrivning av den skadade produktens värde vid tiden för framställd reklamation enligt tabell nedan:

Reklamationsår   Ersättning
1 - 5   100%
6 - 10   50%
11 - 15   25%
LEVERANTÖR lämnar ingen garanti på monteringen och ersätter endast den/de skadade brädorna.

Denna garanti täcker inte och ersätter heller inte fraktkostnad samt eventuella undersöknings- eller arbetstid för hantverkare eller åtar sig att bistå kund med hantverkare för borttagande av defekt produkt och heller inte montering av ny produkt.
Garantivillkor – Green Plank CLASSIC och SAPPHIRE (ihåliga) komposittrall (PRODUKTEN)Green Plank AB (LEVERANTÖR) lämnar 5-års full garanti med 10-års kompletterande garanti på PRODUKTEN enligt nedanstående villkor. Garantitiden räknas från inköpsdatum som skall styrkas med kvitto från inköpsstället.

Garantin gäller endast inom Sverige och Norge under förutsättning av normal användning och att PRODUKTEN monterats och skötts på ändamålsenligt sätt enligt LEVERANTÖRs skriftliga monterings- och skötselanvisningar som följer produkten. Garantin gäller för enfamiljshusägare i en period av 15 år och innefattar garanti mot materialfel vid tillverkning och röta men inte sprickbildningar, mekaniska skador, kulörförändringar samt fläckar från oljor, vin, färg, sav från träd, etc.
Regelverket ska vara monterat med rätt avstånd, ska tillåta fall för vattenavrinning samt utrymme ska finnas för PRODUKTEN att röra sig både i sidled och längdled.

Garanti tillämpar inte i följande fall:

 1. - Force Major (såsom översvämning, extrem påverkan av väderförhållanden såsom jordbävningar, blixtnedslag etc)
 2. - Onormal miljöpåverkan (luftföroreningar, mögel, mjöldagg, vatten, alger, etc).

 3. - Kraftig nedsmutsning (såsom kraftig nedsmutsning, fett eller olja).

 4. - Normal väderpåverkan (solljus, väder eller atmosfäriska påverkan på produkten som innebär normal gradvis blekning, uppkomna fläckar på grund av smuts eller regnvatten/dagg).
 5. 
- Felaktig transport, hantering, eller lagerhållningar av produkten och därigenom uppkommen skada av köparen eller tredje part.
 6. - Rörelse, sättningar eller kollaps av underkonstruktionen, tryckskador samt slag. 
 7. - Om produkten inte använts för ändamålsenligt avseende eller om produkten utsatts för onormalt slitage. 
 8. - Om produkten inte skötts eller monterats enligt gällande monterings- och skötselanvisningar.
 9. - Om fall inte finns för vattenavrinning på regelverket enligt monteringsanvisning.

Om defekter upptäckas inom garantiperioden skall köparen meddela LEVERANTÖR skriftligen omgående med en beskrivning av skada med bilder samt kopia på originalkvitto till följande adress:
Green Plank AB

Att: Kundtjänst

Sadelgatan 9

213 77 MALMÖ

Sverige 

I de fall LEVERANTÖR godkänner reklamationen kommer köparen ersättas med ny produkt men med avskrivning av den skadade produktens värde vid tiden för framställd reklamation enligt tabell nedan:

Reklamationsår   Ersättning
1 - 5   100%
6 - 10   50%
11 - 15   25%
LEVERANTÖR lämnar ingen garanti på monteringen och ersätter endast den/de skadade brädorna.

Denna garanti täcker inte och ersätter heller inte fraktkostnad samt eventuella undersöknings- eller arbetstid för hantverkare eller åtar sig att bistå kund med hantverkare för borttagande av defekt produkt och heller inte montering av ny produkt.

Andra komposittrall produkter

Sapphire GP757 - trallbräda i träkomposit

Ihålig profil i träkomposit
25 x 150 x 4800
finns i fyra färger: grå, svart, teak och brun

Marine GP7180 - trallbräda i träkomposit

Massiva profil i träkomposit
23 x 150 x 4800
finns i tre färger: grå, svart och brun

Marine GP777 - trallbräda i träkomposit

Massiva profil i träkomposit
19 x 146 x 4800
finns i fyra färger: grå, svart, teak och brun

Sapphire GP757 - trallbräda i träkomposit

Ihålig profil i träkomposit
25 x 150 x 4800
finns i fyra färger: grå, svart, teak och brun

Everdeck GP7113 - trallbräda i träkomposit

Ihålig profil i träkomposit
23 x 146 x 3600
finns i två färger: grå och svart

Marine GP7116 - trallbräda i träkomposit

Massiva profil i träkomposit
31 x 225 x 3600
finns i två färger: grå och körsbärsröd

  hjälp till trallbygge(altandäck)     billigaste trallvirke byggnadsmaterial och renovering online     byta altan trall     golvtrall     beställa underhållsfria altan trall     hitta underhållsfria altan trall  
© 2015 Green Plank AB.