Green Plank Broschyr Trall, balkongplattor, fasad, staket och plank 2017 - page 7

7
Natur och vetenskap i harmoni
Vi föredrar att våra plankor återspeglar den varians och slumpmässiga karak-
tär som naturliga material erhåller. Så snarare än ett enhetligt onaturligt utse-
ende har varje trallbräda sitt egna utseende och unika karaktär.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...28
Powered by FlippingBook