Green Plank Broschyr Trall, balkongplattor, fasad, staket och plank 2017 - page 3

3
Bättre för både dig och
miljön
Alla våra produkter i komposit är fria från formaldehyd
och de är även i övrigt helt giftfria.
Till största delen (63 %) består kompositen av återvun-
net material så som träfiber tillvarataget från möbel-
tillverkning alternativt risskal som blir över i samband
med risodling. Vi återvinner matförpackningar och får
därifrån plasten polyeten med hög densitet (HDPE),
som är den andra huvudkomponenten i kompositen
(27 %). I övrigt innehåller produkterna UV-skydd, bind-
medel och färgpigment.
Vi är med i Basta-registret. I denna databas finner du
bygg- och anläggningsprodukter som klarar Bastas
krav på kemiskt innehåll:
En vanlig träaltan måste underhållas genom:
- slipning
- oljning
- målning
Om du bygger en altan med vår träkomposit behöver
du bara borsta bort nedfallande skräp och sedan spola
av trallen med vattenslangen. Kan det bli enklare?
som ger dig tid till annat...
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...28
Powered by FlippingBook