Green Plank Broschyr Trall, balkongplattor, fasad, staket och plank 2017 - page 2

2
Komposit - hållbart och lättskött
Vi är stolta över vår erfarenhet, djupa kunskap och insikt om utveckling
av hållbara innovativa produkter vi uppnått genom att vi producerar våra
produkter från ”ax till limpa”.
Redan 2004 började vi ta fram kompositprodukter genom att experimen-
tera med olika typer av bioavfall i kombination med återvunnen plast.
Vi exporterar idag våra produkter till Europa och Nordamarika. Under
resans gång har vi utfört omfattande tester och certifierat våra produkter.
Green Plank tillverkar och levererar produkter i komposit
tillverkade av bland annat naturmaterial i kombination med
plast för använding i privata och offentliga miljöer. Våra
trallbrädor och balkongplattor används t.ex. till altaner,
balkonger, fritidsområden, promenadstråk, takträdgårdar,
marinor, poolområden mm. Av trallbrädorna kan man också
bygga t.ex. utemöbler och trappor.
Vi har även andra produkter i komposit, så som staket,
räcken och fasadpaneler.
Green Plank - ett innovativt företag
Naturligt urval, verkligen!
2
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...28
Powered by FlippingBook