JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Installation av komposittrall / Tips vid montering för snickare

Installation av komposittrall / Tips vid montering för snickare

Som byggare/snickare kommer ditt mål vara att utforma strukturer som kommer att glädja dina kunder och som passar deras livsstil och uppfyller deras önskningar. Du måste ha rätt plats, rätt uppfattning och rätt produkter som erbjuder enastående effektivitet, lång livslängd och låga underhållskostnader. För att garantin på 15 år från Green Plank ska gälla måste medskickade monteringsanvisningar följas vid installation.

Gällande installation och montering av kompositdeck från Green Plank, för att du ska kunna överträffa dina kunders förväntningar kommer här några tips. Grön Plank® komposittrall är lite annorlunda att installera jämfört med konventionellt trä och andra typer av komposittrall. Till skillnad från trä påverkas Green Plank® komposittrall inte av fukt. Alla typer av komposittrall expanderar och kontrakterar på grund av omgivningens temperaturvariationer. Trall som tillverkats av trä eller bambu är inte lika fuktavvisande som komposit från Green Plank och sväller och krymper därför på grund av fuktabsorption. Rörelser i materialet på grund av temperatur skiljer sig mycket från de rörelser som uppstår på grund av de stora fuktabsorbering, framförallt då fukt över tid orsakar röta och mögelbildning.

 

Back to articles