JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Ansvarsfriskrivning

Välkommen till Green Planks hemsida

Material som publiceras på Green Planks hemsida är endast avsett för allmän information och skall inte användas som professionell rådgivning. Det kan finnas risk för att innehållet inte är helt uppdaterat, uttömmande eller korrekt. Green Plank ansvarar inte för och har inga förpliktelser för material på Green Planks hemsida och kan när som helst och utan meddelande, ändra, uppdatera, radera och/eller komplettera information, produkter eller tjänster på hemsidan. Eventuellt otillåtet användande av information på denna hemsida sker på användares egen risk. Green Plank ansvarar inte heller för och har inga förpliktelser för material på annan hemsida med länk till eller från Green Planks hemsida.

Inte någon del av informationen på Green Planks hemsida utgör ett bindande anbud. Användare kan inte lämna anbud eller göra beställningar på Green Planks hemsida, om inte annat uttryckligen anges.

Bekräftelse

DU BEKRÄFTAR ATT DU HAR LÄST, FÖRSTÅTT OCH GÅR MED PÅ DE INFORMATION SOM BESKRIVS I DEN HÄR ANSVARSFRISKRIVNING OCH GÅR MED PÅ ATT BINDA DIG VID DE ANVÄNDARVILLKOR SOM HÄNVISAS TILL HÄR I. Green Plank förbehåller sig rätten att ändra denna policy när som helst.